Đau quặn bụng có nguy hiểm không?

Câu hỏi:

Đau quặn bụng có nguy hiểm không? Sự khác biệt của đau quặn bụng và các loại đau bụng thông thường như thế nào? Làm thế nào nhận biết được trường hợp đau quặn bụng? Xin cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ trả lời:

Đau quặn bụng có thể nguy hiểm hoặc không. Thông thường đau quặn bụng nghĩa là đau có cơn trội lên trên nền đau âm ỉ khó chịu hoặc chỉ đơn thuần là đau từng cơn không liên tục, cảm giác đau như xoắn vặn trong bụng.